• ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องประดับเพชร เพชรกะรัต ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Jubilee Diamond”โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีในประเทศไทย
   
 • บริษัทค้าปลีกเครื่องประดับเพชรรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
   
 • เป็นผู้บุกเบิกช่องทางการจัดจําหน่ายในรูปแบบเคาน์เตอร์เพชรในห้างสรรพสินค้า และเป็นผู้ยกระดับมาตรฐานการซื้อขาย เครื่องประดับเพชรในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ
   
 • บริษัทฯ มีจํานวนสาขามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยโดยมีสาขาคลอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
   
 • บริษัทฯนําเข้าวัตถุดิบเพชรคุณภาพสูงจากประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเจียระไนเพชรที่ดีที่สุดของโลก บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนา ทั้งคุณภาพ และดีไซน์ของสินค้า รวมถึงการให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อ สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า พร้อมมุ่งเน้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ