ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ในชื่อ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มแรก 10,000,000.00 บาท บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท โดยสังเขป มีดังต่อไปนี้

ในปี 2559 บริษัทมีการขยายสาขา ลักษณะพื้นที่เช่า ทั่วประเทศรวม 1 สาขา ดังนี้

สาขาที่เปิดดำเนินงาน

  1. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขานครศรีธรรมราช