ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ในชื่อ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มแรก 10,000,000.00 บาท บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท โดยสังเขป มีดังต่อไปนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการขยายสาขา ลักษณะพื้นที่เช่าและผ่านห้างสรรพสินค้า ทั่วประเทศรวม 7 สาขาดังนี้

สาขาที่เปิดดําเนินงาน โดยลักษณะพื้นที่เช่า ได้แก่

  1. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเชียงราย
  2. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาโคราช

สาขาที่เปิดดําเนินงาน โดยผ่านห้างสรรพสินค้า ได้แก่

  1. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาจันทบุรี
  2. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี
  3. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามหาชัย
  4. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากําแพงเพชร
  5. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาโคราช