บริษัทหลักทรัพย์ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ  
ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จำกัด คุณเมธี รัมภาสกุล 02-657 9232
ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) คุณรัศดา ทวีแสงสกุลไทย 02-635 1700 ต่อ 482
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณธนวัฒน์ เลิศเรืองปัญญา 02-659 8028
ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณนุดล ตรรกพงศ์ 02-684 8888 ต่อ 8799
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ 02-658 6300